dijous, 11 d’octubre del 2007

Connecta't a la lectura

Des de la Biblioteca de la Universitat Politècnica de València ens arriba la següent notícia:
La Biblioteca de la Universitat Politècnica de València va posar en marxa unbloc dedicat a la promoció de la lectura.

Seguint el camí d’altres biblioteques que han tingut iniciatives semblants iamb motiu de la celebració del Dia del Llibre, el passat 23 d’abril es vainaugurar el bloc Connecta’t a la lectura. Aprofitant els recursos que ensofereixen les noves tecnologies, amb aquest bloc es pretén donar una majordifusió als títols que formen part de la col·lecció de literatura i assaigde la biblioteca i fomentar la participació de tota la comunitatuniversitària a través dels seus comentaris o enviant les seues pròpiesressenyes.

A més, en el bloc s’inclouen notícies sobre esdeveniments literaris (premis,convocatòries, conferències, presentacions de llibres, etc.) i sobre lesnoves adquisicions, etc.