dilluns, 23 de juliol del 2012

Poesia i educació

Coneixeu el grup POCIÓ?
Es tracta de la suma de POesia i educaCIÓ i  ells mateixos es defineixen com un "Grup centrat en la divulgació de la poesia contemporània (www.viulapoesia.com) i en la recerca al voltant de la poesia experimental catalana i de l’ús de la poesia a les aules (http://www.pocio.cat).

Si no coneixeu la web de viu la poesia val la pena que us hi deixeu caure perquè hi ha molts recursos per treballar la poesia amb infants i sobretot joves.

Doncs bé, ens anuncien que faran unes jornades de poesia experimental i que potser us poden interessar.

Darrera els organitzadors hi ha noms d'expertes en poesia, lij i educació com les professores universitàries Glòria Bordons o Anna Díaz-Plaja.

Les Jornades de poesia experimental: poètiques, crítica i recepció tindran lloc a l’Auditori i al
Centre de Documentació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) els dies 25 i 26
d’octubre de 2012, Plaça dels Àngels, 1 - 08001 Barcelona.

Si mireu el programa , parlant des del meu desconeixement, potser s'escapa una mica de l'àmbit de la LIJ, però després de conèixer el treball que està fent aquest grup, crec que podem aprendre'n molt i que ben segur ens pot orientar per veure com reinventem les nostres seccions poètiques a la biblioteca.

La poesia experimental pot ser un recurs molt bo per compartir amb públic jove, oi?