dimarts, 14 de juny del 2011

Juan Farias (1935-2011)

Qualsevol cosa que poguèssim dir del gran Juan Farias seria poc, així que us recomanem que us abraoneu sobre la seva obra i visiteu aquells llocs que li havien dedicat un espai com el de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o el de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. També us recomanem que llegiu En voz alta l'aportació de l'autor al llibre Hablemos de leer en que diferents autors de LIJ reflexionen sobre la lectura.

Quina gran pèrdua...