divendres, 11 de març del 2011

Petits! Grans! Llibres!

[Més informació, tot i que no gaire concreta, en aquest enllaç.]
Si algú hi assisteix... passarà pels comentaris a dir-nos què tal?