dimarts, 8 d’abril del 2008

BANC DE RECURSOS - La lectura: font de plaer i coneixement

El número 34 del "Butlletí d'Educació" (26/03/2008), revista que edita el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, publica l'article titulat El banc de recursos: "La lectura font de plaer i coneixement" en el qual ens fa saber del treball del Grup "La lectura font de plaer i coneixement". Aquest grup, mercès a un treball de col·laboració entre diversos Centres de Recursos Pedagògics (CRP), està desenvolupant un recull de recursos pedagògics a l'entorn del món de la lectura (com a eina d'aprenentatge i com a foment de l'hàbit lector), tasca que es plasma en aquesta web.

"El banc ofereix informacions sobre cursos de formació, activitats, llicències d'estudi, propostes didàctiques sobre lectura, materials sobre competències en informació, seleccions bibliogràfiques i guies de lectura, documentació, entitats, llibreries especialitzades, és a dir, un ventall de recursos prou ampli que permetin l'organització i dinamització de la biblioteca com un veritable centre de recursos per a l'aprenentatge i la investigació, on el pla de lectura, per aprendre i per fomentar l'hàbit lector, en sigui l'eix vertebrador".

Els Centres de Recursos Pedagògics són serveis educatius creats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (regulats pel Decret 155/1994, de 28 de juny), per a donar suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat. Els centres de recursos pedagògics actuen territorialment, el seu àmbit d'actuació és local, subcomarcal o comarcal. Actualment hi ha 74 CRP i 5 extensions de CRP que cobreixen tot l'àmbit territorial propi del Departament d'Ensenyament.

Notícia extreta del bloc BEAT.cat (Bloc Editorial d'Alliberament Tecnològic) i vista a Infoedicat.